̷п
sub_menu
 http://www.blueb.co.kr
middle_menu
board_left

<MAI DUY LINH>Chúng tôi đã xác nhận đơn xin…

최고관리자 2019-09-10 (화) 13:12 8개월전 67  

Xin chào !!!!

Chào bn MAI DUY LIHN

Đây là Trung tâm ngoi ng E-Room.

Chúng tôi đã xác nhn đơn xin nhp hc ca bn. Cm ơn bn rt nhiu  và hn gp mt vào mt ngày sm nht.  Chúc bn mt ngày tt lành !

 


이름
비밀번호
자동등록방지
우측의 글자를 입력하세요.
hi
이전글  다음글  목록 답변 글쓰기

bottom